УПРАВНИ ОДБОР

Председник Карић фондације представља Фондацију и, заједно са Управним одбором и директором, непосредно њоме управља. Управни одбор спроводи програм рада.
Председник Управног одбора Фондације је Даница Б. Карић а чланице су Надежда Лазаревић и Александра Недељковић.

Даница Б. Карић

председница Карић фондације и Управног одбора

Надежда Лазаревић

члан Управног одбора

Александра Недељковић

члан Управног одбора