УПРАВНИ ОДБОР

Председник Карић фондације представља Фондацију и, заједно са Управним одбором и директором, непосредно њоме управља. Управни одбор спроводи програм рада.
Председник Управног одбора Фондације је Даница Б. Карић, а чланице су Надежда Лазаревић,  Александра Недељковић, Гордaна С. Карић, Данијела Д. Карић и Ана Карић Љесар.

Даница Б. Карић

председница Карић фондације и Управног одбора

Надежда Лазаревић

члан Управног одбора

Александра Недељковић

члан Управног одбора

Гордaна С. Карић

члан Управног одбора

Данијела Д. Карић

члан Управног одбора

Ана Карић Љесар

члан Управног одбора