Koreni

Mnogi su Karići ostavili značajan trag za sobom

Početci porodice Karić vezani su za lepi grad Peć podno Prokletija, u pitomoj Metohiji, kolevci srpske države. Iz Peći su Karići, kao i brojne druge srpske porodice za vreme petovekovne turske okupacije, odlazili na četiri strane sveta, u razne krajeve. Zato ih danas ima svuda, na istoku i zapadu, severu i jugu.
Uspeh današnjih Karića pobudio je zanimanje naučnika da saznaju o njima što više. Brojne su pretpostavke o raseljavanju ove stare i cenjene porodice.

Delovi porodice Karić su se iselili, prema Crnoj Gori, zatim Hercegovinu i Bosnu, u Dubrovnik, a odatle dalje na zapad i preko okeana. Jedna od pretpostavki je da se deo Karića iselio prema severoistoku u Vojvodinu a zatim u Mađarsku, Češku, Slovačku, Ukrajinu, Belorusiju, Pridnjestrovje u Moldaviji, kao i u Rusiju, posebno oko reke Volge.

Prema najnovijim saznanjima, dubrovački arhivi, poseduju desetak dokumenata o poznatom srednjovekovnom trgovcu Radivoju Kariću i drugim Karićima, čiji su se preci iz Metohije naselili u Hercegovini. U tim dokumentima piše da je 1428. godine trgovac Radivoje Karić sa porodicom došao iz Humske zemlje, odnosno vojvodstva Svetog Save – Stare Hercegovine.

Mnogi su Karići ostavili značajan trag za sobom. Pomenućemo samo neke od njih. Petar Karić školovao se u carskoj Rusiji u Kijevu i bio je prvi direktor Učiteljske škole u Kragujevcu, čime je večno ugradio svoje ime u istoriju srpskog naroda.

Nesumnjivo je da je Vladimir Karić, čuveni geograf, učitelj Jovana Cvijića, pisac knjige “Srbija, opis zemlje, naroda i države”, jedan od predaka Karića, ostavio neizbrisiv trag na prostorima srpskih zemalja, ova knjiga je od ogromnog značaja za srpsku istoriju i kulturu.

Sadašnja porodica Karić dostigla je status koji je svrstava u okvire interesovanja najšireg kruga istraživača. Vredi istaći i da su to potomci onih Karića koji su se u zemlji porekla zadržali, uprkos silnim i trajnim potresima, sve do ovih dana.

Karića je tokom burne istorije bilo u svim profesijama: od učitelja, sveštenika, oficira do današnje generacije savremenih menadžera.

Tokom generacija, kao i u svakoj porodici, bilo ih je više i manje uspešnih, ali su uvek nastojali da nastave i sačuvaju preduzetnički duh, čije je seme posejano početkom XVIII veka.

Jedna od najpoznatijih i najuglednijih srpskih porodica iz Peći, sa Kosmeta, porodica Danice i Janićija Karića je u vremenu opterećenom krizama svih oblika i razmera, jasno izabrala, a onda i sledila svoj put. Smelošću uma i duha, osećajem zajedništva i energijom stvaranja Karići su polako ali sigurno dolazili do uspeha. Svako od njih je odmotavao svoje klupko sudbine, znajući da sreća ne postoji sama po sebi, da je treba zaraditi, oblikovati, a onda i podeliti sa drugima.

Četiri brata, Sreten, Dragomir, Zoran, Bogoljub i setra Olivera vaspitavani su i rasli u duhu pravoslavlja i odanosti srpskoj tradiciji. Gen preduzetništva i njegovo seme su rasli i razvijali se onoliko koliko su to istorijske i druge okolnosti dozvoljavale, da bi sadašnjim generacijama Karića to seme izraslo u brižljivo odnegovan vrt sa velikim brojem lepo uređenih i plodnih parcela i jos većim brojem onih praznih, koje čekaju njihove vredne ruke da ih oplemene radom.

“Čovek se rađa sa osećanjem za porodicu i sopstvenost; bez toga nije on ni u kojem čovečanskom društvu,ma na kom se stupnju obrazovanosti ono nahodilo.”
-Vladimir Karić