Otvaranje Izložbe savremenih ikona Manastira Žiče u Sankt-Pertburgu

Rektorka ALFA BK Univertziteta prof. dr Mila Popović-Živančević je od 17-18 oktobra, boravila u Sankt-Pertburgu i učestvovala u otvaranju Izložbe savremenih ikona Manastira Žiče

Rektorka ALFA BK Univertziteta prof. dr Mila Popović-Živančević je od 17-18 oktobra, boravila u Sankt-Pertburgu i učestvovala u otvaranju Izložbe savremenih ikona Manastira Žiče “Savremeni srpski ikonopis- 800 godina manastira Žiče“ kao predstavnik Fondacije Karić i ALFA BK Univerziteta
u međunarodno naučno-stručnoj Konferenciji i Okruglom stolu posvećenim srednjevekovnoj vizantijskoj kulturi, ikonologiji i opštim vrednostima Manastira Žiče. Ceo događaj je organizovan u prestižnom Ruskom nacionalnom institutu za istoriju umetnosti.

Fondacija Karić je kao jedan od najvažnijih dobrotvora pomogla realizaciju ovog kulturnog i istorijskog projekta, važnog za našu zemlju i za Srpsku pravoslavnu crkvu. U pozdravnoj reči tokom svečanog otvaranja izložbe Manastira Žiče, prof. dr Mila Popović-Živančević je istakla višedeceniski humanitarni rad porodice Karić i Fondacije Karić, koji je posebno bio usmeren na predstavljanje naše nacionalne kulture širom sveta, na negovanje tradicionalnih sadržaja materijalne i nematerijalne kulture kao deo sistema njihove sistematske brige za očuvanje našeg nacionalnog identiteta. U svojoj pozdravnoj reči, prof. dr Mila Popović-Živančević je takođe istakla i tesnu vezu Fondacije Karić sa ALFA BK Univerzitetom i značajnu ulogu porodice Karić, kao osnivača Univerziteta, u razvoju visokog obrazovanja u Srbiji i našem regionu. Posebno se osvrnula na činjenicu da se ALFA BK Univerzitet stalno trudi da proširi svoje kapacitete uvođenjem novih programa, koji našem društvu treba da ponude kompetentne stručnjake iz različitih oblasti. ALFA BK Univerzitet prepoznaje potrebe savremenog društva i kao jedan od ubedljivih primera za to, prof. dr Mila Popović-Živančević je istaakla novi program Zaštite i očuvanja nasleđa, koji objedinjuje sve interdisciplinarne i kompleksne aktivnosti na zaštiti materijalnog, nermaterijalnog i prirodnog nasleđa i upravljanje nasleđem.

Takođe je aktivno učestvovala u međunarodno naučno-stručnoj Konferenciji i Okruglom stolu posvećenim srednjevekovnoj vizantijskoj kulturi, ikonologiji i opštim vrednostima Manastira Žiče. Ceo događaj je organizovan u prestižnom Ruskom nacionalnom institutu za istoriju umetnosti.

Na kraju, prof. dr Mila Popović-Živančević je upoznala zvanice na otvaranju i sa partnerskom vezom Fondacije Karić i ALFA BK Univerziteta sa Manastirom Žiča i to preko projekta Revitalizacija Manastira Žiče. Ovaj značajan projekat je u finalnoj fazi za pripremanje za HORISONT 20 20, gde će se istaći univerzalna, evropska značenja manastira Žiče i razraditi metodologija za postavljanje crkvenog, srednjevekovnog nasleđa u savremeni život, odnosno u okvir održivog razvoja.

 

Ostavite komentar

seventeen + twenty =