porn videos teen camshow. xxx videos onlyhardxxx cadence st john anal and evil angel blowjob compilation xxx frannkie.

UPRAVNI ODBOR

Predsednik Karić fondacije predstavlja Fondaciju i, zajedno sa Upravnim odborom i direktorom, neposredno njome upravlja. Upravni odbor sprovodi program rada.
Predsednik Upravnog odbora Fondacije je Danica B. Karić, a članice su Nadežda Lazarević, Aleksandra Nedeljković, Gordana S. Karić, Danijela D. Karić i Ana Karić Ljesar.

Danica B. Karić

predsednica Karić fondacije i Upravnog odbora

Nadežda Lazarević

član Upravnog odbora

Aleksandra Nedeljković

član Upravnog odbora

Gordana S. Karić

član Upravnog odbora

Danijela D. Karić

član Upravnog odbora

Ana Karić Ljesar

član Upravnog odbora