UPRAVNI ODBOR

Predsednik Karić fondacije predstavlja Fondaciju i, zajedno sa Upravnim odborom i direktorom, neposredno njome upravlja. Upravni odbor sprovodi program rada.
Predsednik Upravnog odbora Fondacije je Danica B. Karić a članice su Nadežda Lazarević i Aleksandra Nedeljković.

Danica B. Karić

predsednica Karić fondacije i Upravnog odbora

Nadežda Lazarević

član Upravnog odbora

Aleksandra Nedeljković

član Upravnog odbora